สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์


 

ขอบคุณทุกท่านที่ทำตามข้อตกลงของเรา
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
Email
ข้อความ