ขั้นตอนการคัดลอกสื่อ eDLTV แบบเลือกเฉพาะวิชา เฉพาะระดับชั้น


1. ดาวน์โหลด โปรแกรม eDLTV แบบไม่มีเนื้อหา
    - ระดับประถมศึกษา   (eDLTV-Primary)
    - ระดับมัธยมศึกษา    (eDLTV-Secondary)

2. แตกไฟล์โปรแกรม eDLTV ตามระดับชั้นที่ต้องการ
     (ตัวอย่าง  ระดับประถมศึกษา   เก็บไว้ที่ ไดรฟ์ D:\eDLTV-Primary)

ed01
3. ตรวจสอบ หมายเลข courses (บทเรียนที่ต้องการ และพื้นที่ ที่ต้องการ) 
    - ระดับประถมศึกษา   (eDLTV-Primary)
    - ระดับมัธยมศึกษา    (eDLTV-Secondary)

4. ต่อ Hardisk eDLTV 2 TB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

5. เลือก บทเรียนที่ต้องการ โดยเข้าไปที่ Harddisk eDLTV 2 TB

    - ระดับประถมศึกษา   :\edltv-Primary\htdocs\Primary\courses
    - ระดับมัธยมศึกษา    :\edltv-Secondary\htdocs\Secondary\courses

    ตัวอย่าง เลือก วิชาทัศนศิลป์ ป.6 (1106 - 1105)

ed02

6. คัดลอก courses ที่ต้องการไปยัง สื่อบันทึกข้อมูลที่ลง ตัวโปรแกรม eDLTV แบบไม่มีเนื้อหาไว้
     (ตัวอย่าง  ระดับประถมศึกษา   เก็บไว้ที่ ไดรฟ์ D:\eDLTV-Primary\htdocs\primary\courses)

ed03

7. คัดลอกไฟล์  sch.ini  จาก Haddisk eDLV 2 TB มาไว้ที่ สื่อบันทึกข้อมูลใหม่ 
    - ระดับประถมศึกษา   :\edltv-Primary\htdocs\sci.ini
    - ระดับมัธยมศึกษา    :\edltv-Secondary\htdocs\sci.ini
    โดย จะเป็นการ คัดลอกทับไฟล์เดิม
   ตัวอย่าง  ระดับประถมศึกษา   คัดลอก sci.ini  จาก Harddisk eDLTV 2 TB (F:)

ed04

 

นำไฟล์ sci.ini ที่คัดลอกมา เอามาวางทับไฟล์เดิมที่ ไดรฟ์ D:\eDLTV-Primary\htdocs\sci.ini)

ed05

8. สำหรับการใช้งาน หน้าตาโปรแกรม eDLTV จะเหมือนเดิม แต่จะมีเนื้อหาบทเรียน เฉพาะ ส่วนที่คัดลอกมาเท่านั้น