ออกค่ายเผยแพร่ eDLTV
โรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 ก.ค. 2556