แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย

 

gmail

เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย

โดยที่สามารถเข้าใช้อีเมลได้ที่ https://mail.google.com ด้วยชื่อผู้ใช้งานเดิม (User) 

และสามารถสอบถามรหัสผ่านใหม่ได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1737

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูอีเมลในระบบเดิมได้ที่ https://oldmail.udru.ac.th