มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับรายงานตัวแรกเข้า ระดับปริญญาตรี

ทุน กยศ.

ประมาณการค่าเล่าเรียนกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดหลักสูตร

การสมัครออนไลน์

แนะนำ 13 ขั้นตอน การสมัครออนไลน์