ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำอาคารหอประชุมฯ

ตำบลสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...