ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีBoot Camp รุ่นที่ 20

Boot Camp รุ่นที่ 20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...