ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยิ่งใหญ่อลังการ สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ปิดท้ายงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 2560

วันที่ 12 ธันวาคม 2560  ณ เวทีกลาง งานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี  สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน ขับภิเภก  ตอนจองถนน  และตอนยกรบ  และบรรเลงดนตรีปี่พาทย์ ประกอบการแสดงโขน โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นการแสดงปิดท้ายงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2560 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากศูนย์อาเซียนศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากนักศึกษาชมรม To be number one และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาด้วย

การแสดงโขนรามเกียรติ์

การแสดงโขนรามเกียรติ์