ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยากาศการรายงานตัวรอบที่ 1 portfolio

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (portfolio) ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบรรยากาศการรายงานตัวเป็นไปอย่างคึกคักและสำหรับน้องๆ ที่พลาดโอกาสในรอบที่ 1 สามารถสมัครได้ในรอบที่ 2 โควต้าพื้นที่เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ใช้GPAX/GAT/PAT)  โดยเปิดรับในวันที่ 15 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561 และรอบอิสระ ในวันที่ 25 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง http://tcas.udru.ac.th

บรรยากาศการรายงานตัวรอบที่ 1

บรรยากาศการรายงานตัวรอบที่ 1