ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่นชมยินดี นักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ งานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วันวิทยุสมัครเล่นไทย ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วันวิทยุสมัครเล่นไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน กสทช.กรุงเทพ โดยเปิดโอกาสให้นักวิทยุสมัครเล่น ที่มีการรับรองผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ให้สามารถเข้าประกวดได้

ซึ่งทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี HS4AU  ได้คัดเลือกและรับรองผลงานของ นายณัฐพล บุตรวัง และ นางสาวผกามาศ นามมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประกวดในโครงการ  ซึ่งผลปรากฏว่า นักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท ประยุกต์การใช้งานกับการสื่อสารอื่น  ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จาก กสทช.

งานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วันวิทยุสมัครเล่นไทย ครั้งที่ 3

03