ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.อุดรธานี  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี , พลตรีกนก  ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 , เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ,รอง ผบช.พล.ร.3 , รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ผบ.บน.23 , ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พลตรีฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี และคณะ ในการเดินทางมาตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีกำหนดการเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เยี่ยมโรงเรียนโครงการในพระองค์ฯ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ และ โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  โดยในระดับพื้นที่ นายอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขต พื้นที่การศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ ตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ