ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา และประตูฝั่งศรีสุข ดร.ชัยพร รัตนะนาคะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป จากวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จากนั้นพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธีจำนวนกว่า 2,000 คน

เวลา 09.30 น. ผู้แทนคณะ สำนัก หน่วยงานต่างๆ ผู้มีเกียรติ และผู้นำนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ จากนั้น ดร.ชัยพร รัตนะนาคะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั้งมวล

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏคนของพระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น กษัตริย์นักพัฒนา” แสดงพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นกิจกรรม ราชภัฏเสวนาผ้าทอมือ “ผ้าอิแม่” โดยกูรูผ้าทอมือ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา

วันราชภัฏ

วันราชภัฏ

วันราชภัฏ

วันราชภัฏ