ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม 2561  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการหันมาเล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

โดยมีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง ตะกร้อ บาสเกตบอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน  มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  มีกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด  ขบวนกองทัพนักกีฬา การแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ  พิธีมอบเหรียญรางวัล  และพิธีปิดการแข่งขันในช่วงเย็น 

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28

วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 28