ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 11  เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 5  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี  เป็นประธานมอบมาลัยดอกไม้แด่อาจารย์อาวุโส จากนั้น ดร.ศิลปชัย เจริญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนผู้บริหาร นำคณาจารย์ และบุคลากร  กล่าวคำขอขมาพระ ขอขมาผู้อาวุโส และนำรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดย อาจารย์มัลลิกา ฤทธิไชย เป็นตัวแทนอาจารย์ผู้อาวุโส  กล่าวอำนวยอวยพรวันปีใหม่ไทย  ให้แก่  คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  และชาวราชภัฏอุดรธานีทุกคน

สำหรับงาน รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์  เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวราชภัฏอุดรธานี ได้มีโอกาสพบปะกัน และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติในวันปีใหม่ไทย  พร้อมทั้งรณรงค์ให้สวมใส่ชุดผ้าไทย และชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

 

01

01

01

01

01