ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2561

วันที่ 18 เมษายน 2561  เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2561  บรรยากาศของการเลือกตั้ง ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกิจกรรมนักศึกษา            มีนักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงเช้า 08.30 – 15.00 น.

โดยผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข  1. นายพิชญา พุ่มนวล ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2561  ด้วยคะแนน 4,547  เสียง  จากจำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  10,145  คน และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,496  คน

สำหรับ การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารนายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการระบอบประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา เพื่อวางรากฐานไปสู่การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนต่อไป

 

01

03