ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ เช้านี้ที่อุดรธานี นัดที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมจิบกาแฟยามเช้า บอกเล่าการประสานความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ ในงานสภากาแฟ เช้านี้ที่อุดรธานี ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ  โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน ที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง

สำหรับการจัดสภากาแฟ เช้านี้ที่อุดรธานี เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้ทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน จัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน หมุนเวียนกันไป และในกรณีที่เดือนนั้นๆ มีข้อราชการเร่งด่วน จะเลื่อนการจัดออกไปตามความเหมาะสม

สภากาแฟ นัดที่ 7

สภากาแฟ นัดที่ 7

สภากาแฟ นัดที่ 7