ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก  วิทยากร อาจารย์จตุพล ชมภูนิช   มาบรรยายให้ความรู้   เพื่อแนะแนวคิด วิถีทางสู่ความสำเร็จ และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต  ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา