ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับโควตาพื้นที่เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (ใช้GPAX/GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  18-20 พฤษภาคม 2561  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบรรยากาศการรายงานตัวคึกคักตั้งแต่วันแรก มีนักศึกษาใหม่มารายงานตัวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้  รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม -19 พฤศจิกายน 2560  และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 , รอบที่ 2 โควตาพื้นที่เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ใช้GPAX/GAT/PAT) ระหว่างวันที่ 15 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  ทางเว็ปไซต์  http://tcas.udru.ac.th/ หรือ  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่