ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก (RDC2018) “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ RDC2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการแข่งขัน มีดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ: ทีมมังกร 555+

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีมมังกรไฟ / สมาชิกของทีม 1 ใน 5 คน คือ นายณัฐวุฒิ อ่วมเสือ นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล The Best Design: ทีมมังกรอวกาศ / สมาชิกของทีม 1 ใน 5 คน คือ นายวัชระ ศรีสงภา นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

RDC2018

RDC2018

RDC2018