ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

จากนั้น  09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี นำพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมนี้จังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นางบุญโกฏ ยศสงคราม นางถนอมใจ มุลาลี นางวาสนา ศรีเข้ม (แม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ) นางวัชชิราภรณ์ ไชยอุบล นางสง่า พิมพ์ศรี นางประพิณ จิตรคาม นางประนอม หล้าหมอก (แม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ) นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานียังได้คัดเลือกนางอำนวย ลือชัยประสิทธิ์ ( แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร) และนางฉายา ตยางคนนท์ (แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม) เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของจังหวัดอุดรธานี ในส่วนภูมิภาค

เวลา 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และต่อเทียนจากเทียนชัย เพื่อต่อให้กับผู้ร่วมพิธี ก่อนนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และนำพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, และเพลง "สดุดีพระแม่เจ้า " และพร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง โดยพร้อมเพรียง ปิดท้ายด้วยการแสดงมหรสพ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี