ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 21 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุม 4  ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   โดยมี นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี