ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด

โครงการเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ซึ่ง กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด

โครงการเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด

โครงการเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี