ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

นักศึกษาจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2561”  โดยมีส่วนราชการภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำองค์กรทุกหมู่เหล่า นำจิตอาสา กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี นำทีมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญการกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในห้วงระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยกำหนดให้จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ปลูกป่า ขุดลอกคลอง ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่สาธารณะในห้วงดังกล่าว และกิจกรรมในการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เราทำความดี


ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี