ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กว่า 300 คน  เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48    “ขุนศักรินทร์เกมส์”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

JAN D04 No1 02

การจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ภายใต้ชื่องาน  “ขุนศักรินทร์เกมส์”  ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม  2558  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในหลายประเภท และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 8 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย  1  เหรียญทอง จากกีฬาฟุตซอลทีมชาย , 2 เหรียญเงิน จากกีฬา เซปักตะกร้อ ทีมชาย และลอนเทนนิส คู่ผสมทั่วไป , และ 5 เหรียญทองแดง จากกีฬาเทเบิลเทนนิส ชายคู่ทั่วไป , เทเบิลเทนนิส คู่ผสมทั่วไป , ลอนเทนนิส ชายคู่ทั่วไป , และหมากกระดาน -หมากรุกไทย ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป

JAN D04 No1 03

JAN D04 No1 04

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2512 ที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม และได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นปีที่ 48  มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานสายใย ความรักสามัคคี มีมิตรภาพและความสมานฉันท์ ระหว่างอาจารย์และบุคลากร ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการแข่งขันครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน

JAN D04 No1 05

JAN D04 No1 06

JAN D04 No1 07

JAN D04 No1 08

JAN D04 No1 09

JAN D04 No1 10

JAN D04 No1 11

JAN D04 No1 12

JAN D04 No1 13

JAN D04 No1 14