ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่  17  สิงหาคม 2558   08.30 น. ดร.ชัยพร รัตนนาคะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2559   โดยมี รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  จากนั้นเป็นการแสดงในพิธีเปิดสุดอลังการ จากนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดงวัฒนธรรมเวียดนาม จากนักศึกษามหาวิทยาลัยบิ่งดิ่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ เป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีธีมงาน “แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และให้บริการแก่สังคม” เพื่อให้ความรู้และวิทยาการแก่ประชาชนในพื้นที่  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านวิชาการ เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกจากนี้ ยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

งานวันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2559  จัดระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษา งานวิจัยต่างๆ การแนะนำสาขาวิชา การบรรยายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดสุนัขไทยหลังอานและแมว ประกวดไก่พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร การประกวดกล้วยไม้ การแสดงดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  นิทรรศการผ้าไทย  การเดินแฟชั่นผ้าไทย นิทรรศการจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ,นิทรรศการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ , คลินิกเทคโนโลยี , ประกวด Science Show , แข่งขันตอบปัญหา – ทักษะทางวิทยาศาสตร์ , สาธิตการใช้พลังงานทดแทน, จักรยานติดเครื่องยนต์ รถล้อเดียว , การประกวดหุ่นยนต์, บริษัททัวร์จำลอง Happiness Travel , บรรยาย-เสวนา ทางวิชาการ , การสอนผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงงานนักศึกษา , การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน ประกวดร้องเพลง เทศกาลอาหารนานาชาติ  เป็นต้น

นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทักษะทางวิชาการต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  , แข่งขันต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ , แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,ประกวดวาดภาพ ,  เลือกซื้อหนังสือ สินค้าโอท็อป , กิจกรรมบันเทิงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง  และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง ตลอดการจัดงาน

งานวันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2559

งานวันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2559