ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 17 กันยายน 2559  ณ ลานกิจกรรม หอพักนักศึกษา สามพร้าว  มีการจัดประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU Freshy 2016  รอบความสามารถพิเศษ  โดยมีผู้ผ่านการประกวดขวัญใจน้องใหม่ ทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนคณะ รวม 15 คู่ 30 คน เข้าประกวด แสดงความสามารถพิเศษเน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น  และการแสดงศิลปวัฒนธรรม  ต่อหน้าคณะกรรมการ  รวมทั้งมินิคอนเสริ์ตจากศิลปิน Tattoo Color ซึ่งบรรยากาศการประกวดเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง ร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก  และจากนั้นจะมีการประกวดรอบตัดสิน ในวันที่ 24 กันยายน 2559  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมการประกวดขวัญใจน้องใหม่  UDRU  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรับน้องสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  เกิดความรักสามัคคีระหว่างเพื่อน และรุ่นน้อง รุ่นพี่  นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรักและภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

UDRUFreshy2016

UDRUFreshy2016

UDRUFreshy2016

UDRUFreshy2016