ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 92 ปี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  เวลา 07.00 น. ณ อาคารหอประวัติ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ  นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครบรอบ 93 ปี  โดยมีชาวราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมลฑลอุดร เมื่อปี พ.ศ. 2466  จากนั้นได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี  สถาบันราชภัฏอุดรธานี  จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a

nov-01-2016-a