ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน  2559   เวลา  17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสวดสมโภชองค์กฐิน และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป  จากนั้นได้ร่วม  รับประทานอาหารเย็น  โดยมีการออกโรงทานของคณะอาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2559  เวลา 09.00 น.  ณ วัดศรีสำราญ บ้านนาอุดม  ต.ดอนหายโศก  อ.หนองหาน    จ.อุดรธานี   ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์  อธิการบดี  นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี  ประจำปี 2559  โดยมีชาวบ้านนาอุดม  เข้าร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานทอดกฐินเป็นประจำทุกปี  เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบสอง  หรือบุญกฐิน ตามประเพณีฮีต 12 ของชาวอีสาน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งองค์กฐินให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญ  และได้รวบรวมปัจจัยจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา  เป็นจำนวนเงิน  864,306.25 บาท โดยได้บริจาคเงินเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านนาอุดม  จำนวน  50,000 บาท  และถวายปัจจัยพร้อมทั้งบริวารกฐิน  จำนวน  814,306.25  บาท แด่วัดศรีสำราญ  เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศล

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a

nov-08-2016-a