ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่สนใจไปเรียนต่อที่ไต้หวัน เชิญร่วมงานสัมมนาการศึกษาต่อไต้หวัน งานนี้มีตัวแทนรับสมัครจาก 6 มหาวิทยาลัยในไต้หวันเข้าร่วมงาน เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนการศึกษาต่อในไต้หวัน โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถนำ Resume และ transcript มาปรึกษาการสมัครเรียนต่อในงานได้เลย  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม