ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รองนายกรัฐมนตรี แนะ นักศึกษานิติศาสตร์ มรภ.อุดรธานี จับหลักกฎหมายให้ได้ อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น ในการบรรยายพิเศษ "นักกฎหมายกับ Thailand 4.0"

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย นักกฎหมายกับ Thailand 4.0" พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชั้นปีที่ 1-4 ร่วมรับฟัง พร้อมเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมายจากรองนายกรัฐมนตรี กว่า 500 คน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นักกฎหมายนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า LAWYER ถ้ายังเป็นนักศึกษากฎหมายจะเรียกว่า Law Student หากใช้ LAWYER ต้องรู้ถึงวิญญาณของความเป็นกฎหมาย ความรู้ทางกฎหมาย รักในความเป็นธรรม และต้องเรียนจบรับปริญญาบัตร  ทั้งนี้ การที่จะก้าวสู่การเป็น นักกฎหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้นไม่ได้ยาก ถ้าเอาใจใส่กฎหมาย เพียงแต่ต้องเริ่มสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนและการเรียนทั้งของนักเรียนและอาจารย์ที่ต้องรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สังคมมนุษย์ต้องมีการพัฒนาการตลอดเวลา ต้องสำรวจตัวเองว่าอยู่จุดไหน แล้วกัดฟันสู้ ที่สำคัญต้องจับหลักกฎหมายให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเก่าหรือใหม่ ดังคำกล่าวที่ว่า “อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น” เพื่อจะได้จบออกมาก้าวสู้การเป็นนักกฎหมายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มตัว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย สุนทรพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย นักกฎหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้นต้องมีความขยัน ความรักในวิชานักกฎหมาย และผลักดันตัวเองไม่ก้าวอยู่แต่จุดเดิม มีความฝันและทำให้ฝันนั้นเกิดเป็นความจริง

feb-17-2017-a

feb-17-2017-a