ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หน่วยบริการสุขสัตว์ คณะเทคโนโลยี ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นห่างไกล ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2560

วันที่ 22 -24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. หน่วยบริการสุขสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำการออกหน่วยสนับสนุนโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2560 ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นห่างไกล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นำโดย ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า คณบดี  ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และบุคลากรจากโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย  ดร.น.สพ.ยศวริศ เสมามิ่ง  ผศ.ส.พญ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา  อ.ดร.น.สพ.ธีระกุล นิลนนท์ อ.ส.พญ.ปราณปรียา คำมี  น.สพ.ทรงพณ ใจหวังดี นายมนูญ พวงเพชร  อ.ชนะชัย บุญเพิ่ม พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับผิดชอบ 1.การตรวจคัดกรองสุขภาพสัตว์เบื้องต้น (ตรวจค่าโลหิตวิทยา,ตรวจหาไข่พยาธิ) 2.บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 3.จุดพักฟื้นสัตว์ป่วย ภายใต้ภารกิจบริการวิชาการ และมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพภายใต้สถานการณ์จริง คณะเทคโนโลยี สามัคคีสร้างสรรค์

feb-23-2017-a

feb-23-2017-a

feb-23-2017-a