ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สรุปผลงานทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้า 1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส่งทัพนักกีฬาเข้าชิงชัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นครราชสีมา  ในระหว่างวันที่  21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560  ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน  แข่งขัน 34 ชนิดกีฬา

สรุปผลงานทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คว้า  1 เหรียญทอง  จากกรีฑา  วิ่ง 10,000 เมตร บุคคลหญิง  โดยนางสาวลินดา จันทะชิด  , 2 เหรียญเงิน  จากกรีฑา  วิ่ง 5,000 เมตร บุคคล หญิง    โดยนางสาวลินดา จันทะชิด  และ เซปักตะกร้อ   ทีมคู่ชาย  โดยนายสุทัศน์  ร้อยเสาร์    สิบโทอธิวัฒน์    อามาตย์  นายประสิทธิ์พงษ์  โพธิ์เศษ  นายจำเนียร  รักษาเมือง  , และ 2 เหรียญทองแดง  จากกีฬาหมากกระดาน หมากฮอส ทีมชาย 2 คน  โดยนายปริญญาวัฒน์ พรมวารี  นายอัษฎายุธ รอดหนองแห้ว  นายสิริเดช จิระติวานนท์   และหมากฮอส ทีมหญิง 2 คน  นางสาวกฤษณา เหล่าพร   นางสาววรรณศิริ พุทธมา

March-01-2017-a

March-01-2017-a

March-01-2017-a

March-01-2017-a

March-01-2017-a

March-01-2017-a

March-01-2017-a

March-01-2017-a

March-01-2017-a