ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-5  มีนาคม 2560   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยบรรยากาศการรายงานตัวคึกคักตั้งแต่วันแรก ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้เปิดรับรายงานตัวตามคณะและสาขาวิชา ดังนี้ วันที่ 3 มีนาคม  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วันที่ 4 มีนาคม คณะวิทยาการจัดการ, วันที่ 5  มีนาคม คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาที่เคยสมัครสอบแต่พลาดโอกาส ยื่น ความจำนงเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เปิดรับ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2560  และเปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2560

march-07-2017-a

march-07-2017-a

march-07-2017-a

march-07-2017-a