ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วันที่ 20 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  ผศ.ดร.นพพร โฆษิระโยธิน  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู รวม 11 ท่าน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร  ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์  รองอธิการบดี  และบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน สภามหาวิทยาลัยฯ  ร่วมให้การต้อนรับ

march-20-2017-a

march-20-2017-a

march-20-2017-a

march-20-2017-a