ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ/สำนักงานคณะ/สถาบัน/สำนัก/ บัณฑิตวิทยาลัย/โรงเรียนสาธิต และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
http://www.udru.ac.th/…/a…/article/593/prakard29-03-2560.pdf

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองตามข้อ 1.1.2 ของประกาศฉบับนี้
(
ขอความกรุณาผู้สมัคร หรือผู้ถูกเสนอชื่อ เฉพาะที่เป็นบุคลากรภายใน โปรดยื่นขอเอกสารรับรองนี้ล่วงหน้าด้วย)
http://www.udru.ac.th/…/00%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0…