ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 18.00 น. ณ ลานศิษย์เก่า อ.สัติยพันธ์ คชมิตร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวเปิด โครงการนาฏยสังคีต “ไทย อีสาน ม่วนซื่น” ซึ่งจัดโดยรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

โครงการนาฏยสังคีต “ไทย อีสาน ม่วนซื่น” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดขึ้นเพื่อตอบรับกับการบูรณาการของการรับรู้ในศาสตร์ดนตรี นาฏศิลป์ ผ่านรูปแบบการแสดง การสาธิตเครื่องดนตรี ให้นักศึกษาได้รับชม ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานบันเทิง ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทยอีกด้วย

กิจกรรมภายในงานมีการบรรเลงดนตรีสากล “บทเพลงของพ่อหลวง” โดยวง UDRU ออเครสตร้า  สาขาวิชาดนตรีศึกษา , การบรรเลงดนตรีไทยและสาธิตเครื่องดนตรีไทย โดยวงปี่พาทย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา , การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานเหนือ ประกอบการแสดง “สาวกุมภวาปีโบกข้าวหลาม” , การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ ประกอบการแสดง “เรือมอัปสรา” โดยวงโปงลาง ดอกจาน และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  และการแสดงหุ่นกระบอกอีสานคณะเพชรหนองเรือ

apr-03-2017-a

apr-03-2017-a

apr-03-2017-a

apr-03-2017-a

apr-03-2017-a

apr-03-2017-a