ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รางวัลแห่งความภูมิใจ ราชภัฏอุดรธานีคว้ารางวัลที่ 1 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแข่งขัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดให้คะแนนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบของการแข่งขันในแต่ละภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อที่จะยกระดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้มีผลดีที่สุดนั้น

บัดนี้ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะกรรมการได้สรุปผลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2560) รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย และการอ่านจังหวะสม่ำเสมอ ผลปรากฏว่า รางวัลที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,รางวัลที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งนำความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีจังหวะ การเข้ารับพระราชทานที่เหมาะสมและสวยงาม