ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 12  เมษายน 2560  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 5  ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร  รองอธิการบดี  เป็นประธานนำคณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา  กล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส และร่วมรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดย อาจารย์มัลลิกา ฤทธิไชย เป็นตัวแทนอาจารย์ผู้อาวุโส  กล่าวอำนวยอวยพรวันปีใหม่ไทย  ให้แก่  คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  และชาวราชภัฏอุดรธานีทุกคน

สำหรับงาน รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์  เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวราชภัฏอุดรธานี ได้มีโอกาสพบปะกัน และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติในวันปีใหม่ไทย

apr-19-2016-b

apr-19-2016-b

apr-19-2016-b

apr-19-2016-b