ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2559  มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์อย่างคับคั่ง

วันที่ 19 เมษายน 2560  เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2560  บรรยากาศของการเลือกตั้ง ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกิจกรรมนักศึกษา มีนักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงเช้า 08.30 – 15.00 น.

โดยผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข  1 นางสาวสิริวิภา แทบศรี นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2560  ด้วยคะแนน 5,810  เสียง  จากจำนวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  10,511  คน และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,206  คน

สำหรับ การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารนายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการระบอบประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา เพื่อวางรากฐานไปสู่การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนต่อไป

 apr-20-2017-a

 apr-20-2017-a

 apr-20-2017-a