ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2558  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ออกไปทำงานรับใช้สังคม โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการปรับตัวจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน รวมทั้งแนะแนวทางการสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน  และหลักในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และการเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณสมโพชน์  เกียรติไกรวัล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต หรือ Chief Agency Officer (CAO) บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)  ซึ่งท่านประสบความสำเร็จในชีวิต และก้าวหน้าในด้านอาชีพ   มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “บัณฑิตไทยยุคใหม่ 4.0”  เพื่อแนะแนวคิด วิถีทางสู่ความสำเร็จ และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต  ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จาก 5 คณะ จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

may-17-2017-a

may-17-2017-a

may-17-2017-a

may-17-2017-a

may-17-2017-a