Black Ribbon

ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นศ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งหุ่นยนต์  World Robot Games Thailand Championship 2017

นายณัฐพงศ์ หล้าหิบ และนายภาคภูมิ ค้อมสิงห์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งหุ่นยนต์   World Robot Games Thailand Championship 2017 (WRG) ประเภทซูโม่แบบขับเคลื่อนด้วยขา  รุ่น open ณ The hub ในห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย บริษัท INEX โดยมี สพฐ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบัน fibo และ สสวท. ร่วมสนับสนุน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท และได้รับสิทธ์ในการไปแข่งขันระดับประเทศที่ประเทศสิงคโปร์  โดยมี อ.ศรุติ อัศวเรืองสุข เป็นผู้ควบคุมทีม และ ผศ.ดร. กฤษณพงศ์ สมสุข เป็นผู้ช่วยควบคุมทีม

02

 

03

04