ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด

วันที่ 6 กันยายน 2560  ณ บริเวณสนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

01

01

01

01