ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม รวมพลังร่วมร้องเพลงชาติไทย รำลึกครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560  ณ บริเวณเสาธงชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวความสำคัญของธงชาติไทย และนำร้องเพลงชาติ ตามโครงการ ชาวราชภัฏอุดรธานี ร่วมร้องเพลงชาติไทย รำลึกครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โดยมีคณะผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา   เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ทางด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวความสำคัญของธงชาติไทย และนำร้องเพลงชาติ ในโอกาสรำลึกครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม และที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครู และนักเรียน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และได้จัดกิจกรรมแปรอักษร เป็นรูปธงชาติไทย เนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย" โดยให้เริ่มนับตั้งแต่  28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี และเนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยที่รัฐบาลได้จัดขึ้นเป็นปีแรก และถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ รัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 08.00 น. เป็นกรณีพิเศษ  และเชิญชวนให้ทุกๆ จังหวัดจัดพิธีการเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

 

รวมพลังร่วมร้องเพลงชาติไทย

รวมพลังร่วมร้องเพลงชาติไทย

รวมพลังร่วมร้องเพลงชาติไทย

รวมพลังร่วมร้องเพลงชาติไทย