ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล