ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอเชิญชม ละครเวทีภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
ปีนี้มีให้ชม 2 เรื่องคือ ซิลเดอเรล่า และ นางทาส
!! ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!
วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ หอประชุม (หลังเก่าตรงข้ามอาคาร 12)

e2