ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง