ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชน ครบรอบวันสถาปนา 60 ปี ค่ายเสนีย์รณยุทธอุดรธานี รำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชน ที่เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยชาติไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุดรธานี  พลตำรวจตรี ดอน ปิ่นเฉลียว รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชน ในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธอุดรธานี  ซึ่งผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี  โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาร่วมในพิธีจำนวนมาก

สืบเนื่องจากห้วงปี พ.ศ.2508-2525 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ อันเนื่องจากการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย กำลังตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมต่อสู่เคียงบ่าเคียงไหลกับกำลังทหาร พลเรือน และอาสาสมัครรักษาดินแดนอย่างห้าวหาญ จนเป็นเหตุให้กำลังตำรวจ หลายนายสูญเสียชีวิต หลายนายบาดเจ็บทุพพลภาพ  กระทั่งในปี 2528 การต่อสู้ยุติลง จึงได้จัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนไว้เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญ และจัดให้มีพิธีสดุดีวีรกรรมวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและไว้อาลัยต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าหาญในวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี

60 ปี ตชด.

60 ปี ตชด.