ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เริ่มแล้ว !! บรรยากาศการยื่น portfolio รอบที่ 1

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำการทดสอบความสามารถผู้สมัครประเภทความสามารถด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ และต่างจังหวัด เดินทางมาสอบตั้งแต่ช่วงเช้า

สำหรับในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการคัดเลือกในรอบที่ 1 (portfolio) วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เป็นการทดสอบความสามารถผู้Œสมัครประเภทความสามารถพิเศษด้Œานกีฬา และวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่น ซึ่งในรอบที่ 1 มีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 266 คน คณะวิทยาศาสตร์ 158 คน คณะวิทยาการจัดการ 179 คน และคณะเทคโนโลยี 93 คน รวมทั้งสิ้น 696 คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1  (portfolio) พร้อมรับรหัสเคลียริงเฮ้าส์ ผ่านทาง  http://tcas.udru.ac.th  และกำหนดรายงานตัวนักศึกษารอบที่ 1 ในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำหรับน้องๆ ที่พลาดโอกาสในรอบที่ 1 สามารถสมัครได้ในรอบที่ 2 โควต้าพื้นที่เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ใช้GPAX/GAT/PAT)  โดยเปิดรับในวันที่ 15 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561 และรอบอิสระ ในวันที่ 25 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง http://tcas.udru.ac.th

บรรยากาศการยื่น portfolio

บรรยากาศการยื่น portfolio

บรรยากาศการยื่น portfolio

บรรยากาศการยื่น portfolio

บรรยากาศการยื่น portfolio

บรรยากาศการยื่น portfolio