ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะเทคโนโลยี ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ (ห้องประชุม 5,000 ที่นั่ง)

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...
คณะเทคโนโลยี ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลระบบอัตโนมันติและการควบคุมแบบ PLC จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...