โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ จำนวน 24 ชั่วโมง โดยจัดอบรม 2 รุ่น (เริ่ม 9.00 น. ถึง 16.00 น.

- รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15, 21-22 มกราคม 2560 

- รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21, 27-28 พฤษภาคม 2560 

จัดสอบ 3 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (13:00 น.)

- ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 (13:00 น.)

- ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 (13:00 น.)

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

UDRU Toeic Poster9

qrcode