ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ มร.อด. e 11/2560

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป หอประชุมาส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร

อ่านเพิ่มเติม...