ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง

โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม...